KULLANIM ŞARTNAMESİ

Sayın Kullanıcı,

YUKPORT Platformu’na (Web Sitesine/IOS, Android tabanlı mobil uygulamaya) hoşgeldiniz.

Uygulamayı kullanmadan, lütfen bu kullanım şartnamesi hükümlerini okuyunuz.

www.YUKPORT.com adresinde yer alan sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar ile akıllı telefonlardaki IOS/Android tabanlı mobil uygulamaları (“Platform”), SUNRİSE BİLİŞİM A.Ş. (“YUKPORT”)’nin markasıdır ve onun tarafından işletilir.

Aşağıda belirtilen "Kullanım Şartnamesi", YUKPORT Platformu’nun siz değerli kullanıcılarımıza (‘Kullanıcı’) sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. YUKPORT Platformu’nu ziyaret eden ve üyelik işlemlerini tamamlayan her kullanıcı, bu Kullanım Şartnamesi’nde yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. Lütfen websitemizi kullanmadan ve/veya IOS/Android tabanlı mobil uygulamaları indirmeden evvel bu Platform’un kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz. Kullanıcı, Platform’da sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, Platform’daki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşme, taraflara sözleşme konusu Platform ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

TANIMLAR

SİTE: YUKPORT tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi ve IOS/ANDROİD mobil uygulamadır.

ÜYE: YUKPORT’dan hizmet/ürün alımı yapmak faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, SUNRİSE tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir.

KULLANICI: YUKPORT web sitesini hizmet/ürün alarak ya da hizmet/ürün almaksızın ziyaret eden internet kullanıcısıdır.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler ile YUKPORT tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve benzeri tüm içeriklerdir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle YUKPORT arasında elektronik ortamda akdedilen iş bu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: SİTE’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar, siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi vs. bilgilerdir.

1. SORUMLULUKLAR

1.1.YUKPORT, fiyatlar ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

1.2. Kullanıcı, Platform’un kullanımında YUKPORT’un fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm haklarına yönelik herhangi bir işlemde bulunmayacağını, aksi halde YUKPORT nezdinde veya 3.kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılabileceğini peşinen kabul eder.

1.3. Kullanıcı, Platform içindeki faaliyetlerinde, Platform‘un herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3.kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Platform yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

1.4. Platform’un üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

1.5. Platform 'un virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Platform’a girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

1.6. Platform’da kayıtlı olan Kullanıcı altına yapılan yorumların sahte olmaması ve gerçeği yansıtması büyük önem arz etmektedir. Bu noktada, Kullanıcı Platform’u kullanarak ya da üye olarak asla bu tür spekülatif davranışlar içerisine girmeyeceğini, başkalarını yorum yapmak üzere Platform’a yönlendirmeyeceğini, ya da belirli kişilerle yorum değiş tokuşunda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

1.7. Kullanıcı, IOS/Android tabanlı uygulamanın kullanılması esnasında YUKPORT uygulamasının konum ve görüntü tabanlı olduğunu bilerek ve YUKPORT’un kullanımına açılmasını kabul ederek Platform’u kullanmaktadır.

1.8. YUKPORT bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

1.9. YUKPORT, haksız kazanç elde edildiği şüphesini uyandıran ÜYE’lerin ve KULLANICI’ların aldığı hizmeti ÜYE’ye ve KULLANICI’ya önceden haber vermeksizin iptal etme hakkına sahip olup iş bu iptal nedeniyle ÜYE’nin ve KULLANICI’nın YUKPORT’a herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır.

1.10. İş bu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE ve KULLANICI, iş bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, YUKPORT’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu tutmayacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, YUKPORT’un, ÜYE’ye ve KULLANICI’ya karşı kullanıcı sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1. İşbu Platform’da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Platform’un ziyaret edilmesi veya bu Platform’daki hizmetlerden yararlanılması Kullanıcı’ya söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Platform’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Platform’un bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

2.3. Platform’da yer alan matertallerin site üzerinden Kullanıcı’nın kullanımına açılması, izin verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. YUKPORT'un yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. YUKPORT, bu tür materyallerin (duvar kâğıdı, ekran koruyucu, reklâm filmi gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı'ya aittir.

2.4. Platform’un herhangi bir yerinde, Kullanıcı’nın profil sayfasında, hesap ayarları sayfasında, yorum aralarında, forum sayfasında vs. YUKPORT reklam sunumu yapabilmektedir. Reklamlar dolayısı ile Kullanıcı herhangi bir tazminat hakkına haiz değildir. Reklamların nasıl, hangi boyutta ve nasıl olacağına YUKPORT karar vermektedir. Bu kapsamda reklam uygulamalarında YUKPORT’un Kullanıcı’ya herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü yoktur.

3. GİZLİ BİLGİ

3.1. YUKPORT, Platform üzerinden Kullanıcı’nın ilettiği kişisel bilgileri 3.kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Platform’un ve YUKPORT’un iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini 3.kişiler ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler YUKPORT bünyesinde kullanıcı profili belirlemek, kullanıcı profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. GARANTİ VERMEME

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. YUKPORT tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. YUKPORT’a buna dair bir istem yöneltilemeyecektir.

5. KAYIT VE GÜVENLİK

5.1. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden YUKPORT sorumlu tutulamaz.

5.2. Resmî makamlardan Kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı'nın YUKPORT sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, YUKPORT, Kullanıcı'nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

6. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden ("Mücbir Sebep”) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7.SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

YUKPORT, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9.TEBLİGAT

İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, YUKPORT’un bilinen eposta adresi ve Kullanıcı’nın üyelik formunda belirttiği eposta adresi veya YUKPORT tarafından belirtilen diğer yazılı ileitşim yolları vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları yürürlükte olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında Türk Hukuku uygulanacak olup, uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Kullanıcı, YUKPORT Platformu’na girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.

You can call and write us for your questions and more.
Sunrise Bilişim A.Ş.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi, D100 Güney Yan Yol, NEF 22
Konutları B-Blok, NO:335, Bakırköy/ İSTANBUL